PTCL Branches


PTCL

OSS Rahim Yar Khan

Address : Shahi Road Near Post office Rahim Yar Khan