Karakoram International University Branches


Karakoram International University

Karakoram International University Skardu Campus

Address : Muhib Road, Skardu