Shaukat Khanum Memorial Branches


Shaukat Khanum Memorial

Shaukat Khanum Labortory Collection Centre

Address : 4 - Sheikh Zayed Hospital Road Rahim Yar Khan.