Zaras Salon Branches


Zaras Salon

DHA branch

Address : Zamzama Branch- 9E, 2nd Floor, 8th Zamzama Comm. Lane, Opp. Pizza Hut, Zamzama, D.H.A., karachi
Zaras Salon

Bahadurabad Branch

Address : Showroom homes 15/63, Amber auditorium, BMCh near Sharfabad Club Karachi
Zaras Salon

North Nazimabad Branch

Address : B/214, Block L North Nazimabad, opposte KMDC, Karachi, Pakistan