National Bank Branches


National Bank

Main Branch

Address : National Bank, Bank squire Main Bazar Chitral
National Bank

Booni Lashat Branch

Address : National Bank, Booni Chitral